Nutrition

EBIVN Sản Xuất Chế Phẩm Thủy Sinh Hồ Cá Nutrition Danh mục thuốc và chế phẩm cung cấp các sản phẩm phân nước, vi sinh, các loài thuốc cho cá cảnh, các loại dinh dưỡng và thuốc diệt rêu hại cho cây thủy

N2

180.000 đ


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nutrition là phân nước tồng hợp đậm đặc chuyên dụng cho cây thủy sinh, cung cấp đầy đủ nhất các chất Đa Lượng, Vi Lượng thiết yếu trong môi trường thủy sinh, Phân Nước phù hộp cho các loại cây (Bucep, Anubias, Dương Xỉ, Rêu, Cây Cắt Cắm.)

Dung Tích: 180 ml

1. Châm 1 mL cho 20 lít nước hồ

2. Dành cho hồ đủ CO2: 3 lần / tuần, thay nước 30% / tuần.

3. Có thể tăng liều dùng 4-7 lần/ tuần cho hồ nhiều cây và nền yếu dinh dưỡng.

4. Hồ không CO2 và ít cây có thể dùng liều 1-2 lần / tuần

5. Nên sử dụng cho hồ đã chạy lọc ổn định vi sinh

6. An toàn cho cá, tép và các động vật thủy sinh khác

7. Không ảnh hưởng đến PH và GH

Bảng Thành Phần

Potassium 0.71 Copper 0.00063

Nitrogen 0.42 SulFur 0.537

Calcium 0.16 Chloride 0.00016

NH4 0.2 Zinc 0.0023

Magnesium 0.14 Molybdenum 0.000078

N03 0.22 Boron 0.0013

Iron 0.04 Sodium 0.0000037

Phosphorus 0.06 Cobalt 0.0001

Mangenese 0.0037 Nickel 0.0000013

0931.896.969
Zalo Zalo:0931.896.969 Zalo
Hotline:0931.896.969
Send SMS SMS:0931.896.969 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook