Định Hình Ống


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản Phẩm được sản xuất dùng định hình ống inuot và các loại ống nước vào thành hồ, SP có ốc siết giúp giữ chắc ống trên thành hồ. Sản Phẩm được sản xuất bằng chất liêu Acrylic trong suốt và ốc cũng bẳng chất liệu Acrylic tạo nên sản phẩm trong suốt khiến nó đẹp hơn. Sản Phẩm có các kích thước cho các ống từ 8 – 20 mm

Định Hình Ống (ver1) 

Mã SP Size Model Giá Bán

 


DH08 FI 08 Ver-1 40.000

 


DH10 FI 10 Ver-1 40.000

 


DH12 FI 12 Ver-1 50.000

 


DH16 FI 216 Ver-1 50.000

 


Định Hình Ống (Ver2)

DH208 FI 08 Ver-2 50.000

 


DH210 FI 10 Ver-2 50.000

 


DH212 FI 12 Ver-2 60.000

 


DH216 FI 16 Ver-2 80.000

 


DH220 FI 20 Ver-2 100.000

 


Định Hình Ống (Nhôm Anode)


DHN10 Fi 10 Ver-3 150.000
0931.896.969
Zalo Zalo:0931.896.969 Zalo
Hotline:0931.896.969
Send SMS SMS:0931.896.969 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook